ทัวร์พม่าย่างกุ้ง

 

 • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

   ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

    3 วัน  2 คืน   Myanmar Airways Int’l       หัวหน้าทัวร์ไทย

  สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรเทพทันใจ และเทพกระซิบ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต” ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) นมัสการ เจดีย์ไจ้ปุ่น สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (Tags: ทัวร์พม่า,ทัวร์พม่าย่างกุ้ง)

  ราคาเริ่มต้น 12,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :2609 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  24 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60 12,900 12,900 3,500 จองทัวร์
  12 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60 14,900 14,900 4,000 จองทัวร์
  18 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60 13,900 13,900 4,000 จองทัวร์

TOP