ทัวร์นอร์เวย์

 

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 13 วัน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 13 วัน โดยสายการบินไทย

    13 วัน  10 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 3 รอบ          หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านเดินทางสู่สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด สวีเดน ฟินแลนด์ ล่องเรือสำราญ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (Tags: ทัวร์ยุโรป,ทัวร์สแกนดิเนเวีย,ทัวร์เดนมาร์ก,ทัวร์นอร์เวย์,ทัวร์สวีเดน,ทัวร์ฟินแลนด์)

  ราคาเริ่มต้น 174,000 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :419 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  โปรดสอบถาม

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก 12 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก 12 วัน

    12 วัน  9 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  สวีเดน ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า
  ฟินแลนด์ ชม TEMPPELIAUKIO CHURCH อนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส
  นอร์เวย์ ชมทะเลสาบอินารี พิพิธภัณฑ์ซามิ นอร์ทเคป ชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5
  เดนมาร์ก ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ อุทยานฟรอกเนอร์ (Tags: ทัวร์ยุโรป,ทัวร์สแกนดิเวเนีย,ทัวร์สวีเดน,ทัวร์ฟินแลนด์,ทัวร์นอร์เวย์,ทัวร์เดนมาร์ก)

  ราคาเริ่มต้น 169,800 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :71 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  โปรดสอบถาม

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์นอร์เวย์ ออสโล เบอร์เก้น ฟลอม กู้ดวาเกน 7 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์นอร์เวย์ ออสโล เบอร์เก้น ฟลอม กู้ดวาเกน 7 วัน

    7 วัน  3 คืน   Emirates       หัวหน้าทัวร์ไทย

  เมืองฟอล์ม ล่องเรือชม ซองก์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์
  ชม ย่านบริ๊กเก้น ในเมืองเบอร์เก้น ตัวเมืองเรียงราย ไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  เมืองออสโล ชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ง ที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 (Tags: ทัวร์ยุโรป,ทัวร์นอร์เวย์,ทัวร์นอร์เวย์ราคาถูก)

  ราคาเริ่มต้น 49,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :95 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
  โปรดสอบถาม

TOP